ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-006/10

„Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Zadanie realizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”
  • Okres realizacji projektu: 2011 / 2014
  • Łączna wartość 43 776 708,14 zł, w tym:
    • dofinansowanie z UE w kwocie 37 133 701,77 zł
    • udział własny WZDW w kwocie 6 643 006,37 zł
  • Wykonawca projektu i robót budowlanych: Mostostal Warszawa
  • Zespół inżyniera kontraktu: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp.z o.o.
  • Audyt zewnętrzny: Marcin Cieloszyk

 

plik: 2014.07.01.-Opalenica-41-300x200

plik: 2014.07.01.-Opalenica-491-200x300

plik: 2014.07.01.-Opalenica-671-300x200

plik: 2014.07.01.-Opalenica-1291-300x200

plik: 2014.07.01.-Opalenica-1541-300x199

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?