ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-001/11

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wlkp.) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Okres realizacji projektu: 2012 / 2013
  • Łączna wartość 10 788 339,42 zł, w tym:
    • dofinansowanie z UE w kwocie 7 984 339,77 zł
    • udział własny WZDW w kwocie 2 803 999,65 zł
  • Wykonawca robót budowlanych: POL-DRÓG Piła
  • Zespół inżyniera kontraktu: Lafrentz
  • Audyt zewnętrzny: Marcin Cieloszyk

 

 

zestawienie_znakow_kolorowe_2

 

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?