ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-011/10

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Okres realizacji projektu: 2011 / 2012
  • Łączna wartość 44 906 261,29 zł, w tym:
    • dofinansowanie z UE w kwocie 35 161 325,61 zł
    • udział własny WZDW w kwocie 9 744 935,68 zł
  • Wykonawca robót budowlanych: BUDIMEX   S.A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o.
  • Audyt zewnętrzny: DGA Audyt Sp. z o.o.

 

ul. Tarnowska, Napachanie w km 46+600 (2), Chyby

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?