ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-008/10

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki na odcinku Niekursko - granica województwa”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Okres realizacji projektu: rok 2011
  • Łączna wartość 7.951.629,91 zł, w tym:
    • dofinansowanie z UE w kwocie 6.571.752,58 zł
    • udział własny WZDW w kwocie 1.379.877,33 zł
  • Wykonawca robót budowlanych: Eurovia
  • Inżynier kontraktu: Promost
  • Audyt zewnętrzny: DGA Audyt Sp. z o.o.

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA> <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?