ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejestry

Rejestr korespondencji przychodzącej
informacja: Sekretariat, pok.nr 1
tel. 61 820 52 25, 61 820 52 09
Rejestr korespondencji wychodzącej
informacja:Centrala, pok. nr 16
tel. 61 826 53 92, fax. 61 826 49 49
Rejestr skarg i wniosków
informacja: Wydział Organizacyjny, pok. nr 104
tel. 61 225 83 70
Rejestr aktów wewnętrznych
informacja: Wydział Organizacyjny, pok. nr 104
tel. 61 225 83 70
Rejestr kontroli zewnętrznej
informacja: Wydział Organizacyjny, pok. nr 104
tel. 61 225 83 70

Ewidencje

Ewidencja dróg wojewódzkich
informacja: Wydział Uzgodnień i Ewidencji Dróg, pok. nr 7
tel. 61 225 81 25
Ewidencja obiektów mostowych
informacja: Wydział Mostów, pok. nr 118
tel. 61 225 81 40
Ewidencja środków trwałych
informacja: Wydział Administracyjno Gospodarczy, pok. nr 105
tel. 61 225 81 62

Archiwa

Archiwum zakładowe
informacja: Wydział Administracyjno Gospodarczy, pok. nr 105
tel. 61 225 81 03

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?