ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszeniaTermin składania ofertNazwa zamówieniaProwadzący postępowanieProgi
2020-11-25 2020-12-15 09:00:00 Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej w ilości 54 szt. na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-10-15 2020-10-23 09:00:00 Dostawa masy mineralno-emulsyjnej na zimno RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-10-02 2020-10-12 10:00:18 Nasadzenia drzew na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole. RDW Koło Do progów unijnych
2020-09-23 2020-10-08 10:30:00 Frezowanie nawierzchni na zimno w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie RDW Kościan Do progów unijnych
2020-09-23 2020-10-02 10:00:00 Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Nowy Tomyśl. RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych
2020-09-15 2020-10-01 10:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w zakresie budowy ciągu rowerowego Blękwit - Klukowo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+305,95 RDW Złotów Do progów unijnych
2020-09-17 2020-09-28 10:00:32 Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno do siedziby RDW Złotów RDW Złotów Do progów unijnych
2020-09-18 2020-09-28 09:45:00 Nasadzenia drzew na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-09-11 2020-09-21 09:00:03 Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Czarnkowie 2020 RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-09-11 2020-09-21 09:00:00 Dostawa masy na zimno w ilości 20Mg wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Gnieźnie, Wągrowcu i Murowanej Goślinie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-09-09 2020-09-17 09:00:00 Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-09-07 2020-09-16 10:00:00 Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Szamotułach RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-08-31 2020-09-08 10:00:00 Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie RDW Konin Do progów unijnych
2020-08-26 2020-09-04 10:00:00 OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYŚLU WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW RDW Nowy Tomyśl Do progów unijnych
2020-08-19 2020-09-03 10:00:20 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko polegająca na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego m. Rzymsko BG- etap II RDW Koło Do progów unijnych
2020-08-26 2020-09-03 10:00:00 Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich RDW Szamotuły RDW Szamotuły Do progów unijnych
2020-08-17 2020-09-02 10:00:00 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń - Golina w m. Radolina - etap II RDW Konin Do progów unijnych
2020-08-24 2020-09-01 09:00:00 Wykonania usługi związanej z usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni wysepek, chodników oraz peronów zatok autobusowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-08-20 2020-08-28 10:30:00 OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCH RDW Kościan Do progów unijnych
2020-08-07 2020-08-28 10:00:54 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 189 odc. od mostu przez rz. Gwdę, km 3+720 do km 4+220 RDW Złotów Do progów unijnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?