ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-005/15

"Wzmocnienie drogi Nr 308 Ujazd-Kamieniec"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  • Okres realizacji: 2015
  • Łączna planowana wartość 1.841.082,56 zł
    - dofinansowanie z UE w kwocie 1.564.920,17 zł
    - udział własny WZDW w kwocie 276.162,39 zł

G0018383

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?