ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-002/11

„Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Okres realizacji projektu: rok 2012
  • Łączna wartość 7 095 964,55 zł, w tym:
    • dofinansowanie z UE w kwocie 5 770 670,71 zł
    • udział własny WZDW w kwocie 1 325 293,84 zł
  • Wykonawca robót budowlanych: POL-DRÓG Piła
  • Zespół inżyniera kontraktu: Lafrentz
  • Audyt zewnętrzny: DGA Audyt Sp. z o.o.

IMG_8030

IMG_8921

 

 

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?