ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt Nr WND-RPWP.02.01.00-30-004/15

"Wzmocnienie drogi Nr 308 Jerka-Kunowo"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  • Okres realizacji: 2015
  • Łączna planowana wartość 5.271.696,95 zł
    - dofinansowanie z UE w kwocie 4.480.942,40zł
    - udział własny WZDW w kwocie 790.754,55 zł

G0038353

G0018282

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?