ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-010/10

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Zadanie zrealizowane zostało w systemie „zaprojektuj i wybuduj” co oznacza, że wybrany w trakcie przetargu nieograniczonego wykonawca musiał opracować dokumentację projektową i uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia, a następnie przystąpić do realizacji rzeczowej zadania.

 

Wykonawca robót budowlanych: Eurovia Polska S.A.

Nadzór inwestorski: Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Całkowita wartość: 69,2 mln zł, w tym 58,8 mln zł udział UE

Termin rozpoczęcia prac związanych z opracowaniem projektu: maj 2011 r.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych: sierpień 2012 r.

Termin zakończenia: 28 listopad 2014 r.

 

W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 196:

-  przebudowano 28,37 km dróg,

-  poszerzono jezdnię do 7,0 m,

-  przebudowano skrzyżowania,

-  wybudowano i przebudowano zatoki autobusowe,

-  wybudowano i przebudowano chodniki i ścieżki rowerowe,

-  przebudowano most w m. Skoki

-  umocnione zostały pobocza po obu stronach jezdni,

-  przebudowano przepusty,

-  przebudowano kanalizację deszczową,

-  przebudowano lub zabezpieczono wszystkie kolizje z urządzeniami obcymi,

-  wybudowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Murowana - Wagrowiec (4) Murowana - Wagrowiec (5) Murowana - Wągrowiec (1) Murowana - Wągrowiec (2) Murowana - Wągrowiec (3)

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?