ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-009/08

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odc. Doruchów – granica województwa” o długości 7,872 km

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  • Okres realizacji projektu: 2009 / 2010
  • Łączna wartość 12 114 283,55 zł, w tym:
    • dofinansowanie z UE w kwocie 9 917 191,66 zł
    • udział własny WZDW w kwocie 2 197 091,89 zł
  • Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz
  • Inżynier kontraktu: LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o.
  • Audyt zewnętrzny: Marcin Cieloszyk

 

Obraz007 Obraz019 Obraz027 Obraz037

 

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?