ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Obsługa mapy:
- kliknięcie na warstwę danych oznaczoną szarym kolorem wyświetla warstwę na mapie, ponowne kliknięcie ją wyłącza.
- jeśli legenda lub lista warstw przesłaniają widok mapy można je ukryć poprzez naciśnięcie przycisku Legenda/Warstwy.
- kliknięcie przycisku z numerem drogi w liście Legenda i podświetla wybraną drogę oraz rozwija metrykę z dodatkowymi danymi o drodze.

Uwaga! Mogą istnieć rozbieżności pomiędzy pikietażem globalnym (kilometraż ewidencyjny drogi), a kilometrażem występującym w terenie.

Informujemy, że mapa przedstawia przebieg dróg zgodny z obowiązującym Zarządzeniem Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 31 stycznia 2023 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Do pobrania:

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?