ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-005/13

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Okres realizacji projektu: rok 2014
  • Łączna planowana wartość 6 398 968,03, w tym:

-         dofinansowanie z UE w kwocie 4 841 850,32 zł

-         udział własny WZDW w kwocie 1 557 117,71 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: PBD S.A. KALISZ
  • Zespół inżyniera kontraktu: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.

 

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?