ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-014/09

„Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  • Okres realizacji projektu: rok 2010
  • Łączna wartość 7 657 423,68 zł, w tym:
    • dofinansowanie z UE w kwocie 7 434 939,36 zł
    • udział własny WZDW w kwocie 222 484,32 zł
  • Wykonawca robót budowlanych: EUROVIA POLSKA S.A.
  • Inżynier kontraktu: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.
  • Audyt zewnętrzny: Marcin Cieloszyk

 

 

DSCF0031 obwodnicaSremet.2561

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?