ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-001/14

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Okres realizacji projektu: rok 2014/2015
  • Łączna planowana wartość 2 406 124,15 zł, w tym:

- dofinansowanie z UE w kwocie 1 921 071,33 zł

- udział własny WZDW w kwocie 485 052,82 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S.A.

SAM_3943

SAM_3982

 

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?