ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-003/13

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków w m. Grodziec

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Okres realizacji projektu: rok 2014
  • Łączna planowana wartość 2 944 082,21 w tym:

- dofinansowanie z UE w kwocie 2 276 288,48 zł

- udział własny WZDW w kwocie 667 793,73 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp. z o.o.

 

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?