ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, NIP: 972-09-14-891.
Więcej informacji na stronie w zakładce Ochrona danych osobowych.

Wykorzystywanie danych

W serwisie wzdw.pl wykorzystywane są tzw. ciasteczka (z ang. Cookies) oraz dane osobowe, które przechowywane mogą być w dziennikach logów systemowych. Przetwarzanie tak zgromadzonych danych odbywa się za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem, w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane osobowe w celach: zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisu, dowodowych, statystycznych oraz określonych w części „Logowanie do serwisu” i komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

Gromadzenie danych

W serwisie przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania http,
  • czas wysłania odpowiedzi http,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu Marszałkowskiego z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie „Logowanie do serwisu”. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Mechanizm Cookies w serwisie.

Pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Statystyczne pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, poprzez gromadzenie anonimowych informacji statystycznych. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych użytkowników.

Dla niniejszego serwisu przechowujemy następujące pliki Cookies:

Nazwa CookieKategoriaCel i zawartość
[losowa] (sesyjne) Niezbędne Wykorzystywane do rozróżniania użytkowników. Pozwala ograniczyć dostęp do określonych części serwisu.
cpnb_cookiesSettings Niezbędne Przechowuje wybrane przez użytkownika ustawienia dotyczące ciasteczek.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Bieżąca polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu.

Logowanie do serwisu

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja użytkowników w serwisie. Dane osobowe wykorzystane podczas logowania są przetwarzane w celu dla którego został przygotowany serwis oraz do archiwizacji.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi rejestracji w serwisie, odnotowywane są następujące dane osobowe:

imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu itd.

Dodatkowo dla każdej osoby zarejestrowanej w serwisie, rejestrowane jest hasło dostępu.

W odniesieniu do osób lub podmiotów, którym wysyłane są wiadomości na wskazane skrzynki mailowe odnotowywane są informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości. Odbiorca informacji otrzymuje na skrzynkę pocztową informację awizo o adresowanej do niego wiadomości, do której dostęp może uzyskać po kliknięciu zaznaczonego w informacji awizo odnośnika. Kliknięcie podanego odnośnika kieruje odbiorcę na stronę serwisu, z którego odbiorca odczytuje przeznaczoną dla niego wiadomość. Jednocześnie w logach serwera odnotowywane są: numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz data i godzina wykonania tej operacji oraz powiadomienie, że informacja została odczytana.

Informacje zawarte w logach, rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości, wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została poprawnie dostarczona i w konsekwencji odnotowywana jest w serwisie.

Zgoda użytkownika serwisu

Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do informacji przechowywanej na jego urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie itp.) lub przechowywanie plików Cookies pochodzących z bieżącej strony w jego urządzeniu końcowym, za pomocą ustawień zainstalowanego przez niego oprogramowania.

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.

Poniżej znajdą Państwo w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania plików Cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.

Internet Explorer

Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.

W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje internetowe> Prywatność > przycisk: Zaawansowane > wybrać odpowiednie ustawienia.

Mozilla Firefox

Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.

W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność > wybrać odpowiednie ustawienia.

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu) nastepnie Ustawienia Google Chrome i pozycję: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > w sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk „Ustawienia treści” > wybrać odpowiednie ustawienia.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Słowniczek

Czas nadejścia zapytania http
Określa czas uzyskania przez serwer www żądania użytkownika o podanie informacji np.: żądaną stronę www.
Czas odpowiedzi strony http
Określa czas, w którym serwer www udzielił odpowiedzi na żądanie użytkownika.
protokół http
Ang. Hypertext Transfer Protocol (protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web).
protokół SSL
Protokół, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.
URL (ang. Uniform Resource Locator)
Oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie.
nawigacja w serwisie
Przemieszczanie, przechodzenie użytkownika pomiędzy poszczególnymi stronami internetowymi w danym serwisie www.
sesja
To w informatyce obiekt, zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem. Cechą charakterystyczną sesji jest to, że przypisane do niej dane mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (w przeciwieństwie np. do preferencji przypisywanych do konta klienta). Dane o sesji przechowywane są w plikach Cookie lub w adresie URL.
sesyjny plik Cookie
Jest tworzony i występuje w określonym czasie, tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.
automatyczny skrypt
Jest to kod programu, który automatycznie przegląda i pobiera informacje np. ze stron internetowych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?