ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-004/10

„Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Inwestycja obejmowała budowę nowego odcinka drogi od istniejącego skrzyżowania typu rondo znajdującego się na ul. Skockiej (DW 196) do skrzyżowania z ul. Rogozińską (DW 241) oraz remont nawierzchni na odcinku istniejącej obwodnicy miasta. Początek odcinka objętego remontem zlokalizowany jest na skrzyżowaniu typu rondo ulic Skockiej i 11 Listopada a koniec znajduje się na skrzyżowaniu typu rondo na ulicy Kcyńskiej. Teren, przez który przebiega nowowybudowany odcinek to głównie pola, lasy oraz tereny bagienne rozciągające się na obrzeżach jeziora Łęgowskiego i wzdłuż rzeki Wełny.

  • Okres realizacji projektu: 2010/2015
  • Łączna wartość 40 880 155,75 zł
    – dofinansowanie z UE w kwocie 36 254 149,89 zł
    – udział własny WZDW w kwocie 4 626 005,86 zł

W ramach przedmiotowej inwestycji:
- wybudowano odcinek drogi o długości 1,56 km
- wyremontowano odcinek drogi o dł. 6,2 km
- wybudowano skrzyżowanie typu rondo na końcu projektowanej obwodnicy,
- wybudowano ciąg pieszo-rowerowego,
- wybudowano drogę serwisową,
- wybudowano most 4-przęsłowy nad rzeką Wełną, długości 164 m,
- wybudowano przepusty pod drogą,
- wybudowano kanalizację deszczową wzdłuż całej obwodnicy,
- zainstalowano oświetlenie wzdłuż całej obwodnicy,
- przebudowano kolizje elektryczne i telekomunikacyjne.

2015.06.03. 241 Wagrowiec (57) 2015.06.03. 241 Wagrowiec (73) 2015.06.03. 241 Wagrowiec (110) 2015.06.03. 241 Wagrowiec (116) 2015.06.03. 241 Wagrowiec (149)

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?