ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-016/09
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Buk na odcinku Poznań – Zakrzewo”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  • Okres realizacji projektu: 2010 / 2011
  • Łączna wartość 45.558.428,13 zł, w tym:
    • dofinansowanie z UE w kwocie 36.896.853,82 zł
    • udział własny WZDW w kwocie 8.661.574,31 zł
  • Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S.A.
  • Inżynier kontraktu: BBF Sp. z o.o.
  • Audyt zewnętrzny: KZWS Audyt S.A.

 

IMG_0759p

IMG_0764p

IMG_0768p

IMG_0776p

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?