ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-005/11

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz Gądki w m. Żerniki

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Okres realizacji projektu: rok 2012
  • Łączna wartość 7 798 004,25 zł, w tym:
    • dofinansowanie z UE w kwocie 6 573 913,97 zł
    • udział własny WZDW w kwocie 1 224 090,28 zł
  • Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S.A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o.
  • Audyt zewnętrzny: ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k.

PICT8853

PICT8866

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?