ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-003/15

"Wzmocnienie drogi Nr 241 Wągrowiec-Morakowo"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  • Okres realizacji: 2015
  • Łączna planowana wartość 5 213 418,57 zł
    - dofinansowanie z UE w kwocie 4 329 939,72 zł
    - udział własny WZDW w kwocie 883 478,85 zł

IMG_2866

SAM_1276

plik: zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?