ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-001/15

"Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-Chełmno"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Okres realizacji: 2015
Łączna planowana wartość 2 696 132,98 zł

  • dofinansowanie z UE w kwocie 2 622 226,20 zł
  • udział własny WZDW w kwocie 26 961,33 zł

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?