ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-009/10

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Ceków Kolonia”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Okres realizacji projektu: 2011 / 2012
  • Łączna wartość 66 984 270,78 zł, w tym:
    • dofinansowanie z UE w kwocie 55 953 783,29 zł
    • udział własny WZDW w kwocie 11 030 487,49 zł
  • Wykonawca robót budowlanych: DROG-BUD Sp. z o.o.
  • Inżynier kontraktu: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.
  • ABC Audit Sp. z o.o.

Cisew Malanów 3 DSC00895 DSC00813

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?