ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-003/11

„Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo   w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Okres realizacji projektu: rok 2012
  • Łączna wartość 1 119 778,96 zł, w tym:
    • dofinansowanie z UE w kwocie 885 128,99 zł
    • udział własny WZDW w kwocie 234 649,97 zł
  • Wykonawca robót budowlanych: POL-DRÓG Piła
  • Zespół inżyniera kontraktu: Lafrentz
  • Audyt zewnętrzny: Marcin Cieloszyk

IMG_7083

IMG_7095

 

 

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?