ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-006/13

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki – Jasionna

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Okres realizacji projektu:  2014/2015
  • Łączna planowana wartość 9 017 557,24 zł, w tym:

-         dofinansowanie z UE w kwocie 7 443 840,32 zł

-         udział własny WZDW w kwocie 1 573 716,92 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: COLAS Polska Sp. z o.o.
  • Inżynier kontraktu: CAMINO Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane

G0037155

G0037161

zestawienie_znakow_kolorowe_2

 

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?