ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-002/14

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki – Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska)"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Okres realizacji projektu: rok 2014
  • Łączna planowana wartość  3 292 530,57 zł, w tym:

-         dofinansowanie z UE w kwocie 2 603 019,49 zł

-         udział własny WZDW w kwocie 689 511,08 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: COLAS POLSKA Sp. z o.o.

G0023630

G0023644

 

zestawienie_znakow_kolorowe_2

 

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?