ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt nr WND-RPWP.02.01.00-30-003/14

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo – Zielonagóra”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

  • Okres realizacji projektu: 2014/2015
  • Łączna planowana wartość  4 693 807,67 zł, w tym:

- dofinansowanie z UE w kwocie 4 561 249,65 zł

- udział własny WZDW w kwocie 132 558,02 zł

G0018050

G0018096

 

zestawienie_znakow_kolorowe_2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?