ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Sprawy załatwiane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

  1. lokalizacja w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń obcych (infrastruktura techniczna, z wyłączenie przyłączy);
  2. budowa lub przebudowa włączeń do dróg wojewódzkich dróg innych kategorii;
  3. budowa lub przebudowa zjazdów z dróg wojewódzkich do terenów niezwiązanych z budownictwem mieszkaniowym.

kontakt: Naczelnik Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg:
Jarosław Hojan tel. (61) 22-58-120

  1. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu;
  2. wykorzystanie dróg w sposób szczególny

kontakt: Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg:
Aleksandra Mikołajczyk tel. (61) 22-58-150

  1. odszkodowania za szkodę w pojeździe i uszczerbek na zdrowiu w związku z utrzymaniem drogi, we współpracy z ubezpieczycielem;

kontakt: Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego:
Ewa Ślęzak-Jarczyńska tel. (61) 22-58-370

Sprawy załatwiane przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich:

  1. lokalizacja w pasie drogowym dróg wojewódzkich urządzeń obcych (przyłączy do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej);
  2. budowa lub przebudowa zjazdów z dróg wojewódzkich do terenów związanych z budownictwem mieszkaniowym;
  3. lokalizacja w pasie drogowym urządzeń obcych: reklam, obiektów handlowych, tablic z informacją o gminie;
  4. zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.

kontakt: Rejony Dróg Wojewódzkich

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?