ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

2023 i 2024

Pobierz:

Program "Budowa ścieżek rowerowych" wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego realizowany wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

Pobierz:

Program „Budowa ścieżek rowerowych" wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 - 2019 realizowanych wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałą Nr 4945/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Program „Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 - 2019 realizowanych wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

  1. Program „Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 - 2019 realizowanych wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego - Pobierz
  2. Załącznik nr 1 do Programu BSR - Wzór wniosku o przyjęcie zadania do realizacji - Pobierz

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?