ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

inne

dokumenty

20 maja Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył do Ministerstwa Infrastruktury wnioski o dofinansowanie budowy obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na program przeznaczono 2 mld zł, z czego 1,9 mld zł zostanie rozdysponowane, a pozostałe 5 procent to rezerwa.

Jako obwodnicę rozumie się drogę omijającą miejscowość lub teren zwartej zabudowy, mającą na celu wyprowadzenie części ruchu samochodowego poza miejscowość i planowaną do realizacji w nowym przebiegu.

W naborze obowiązuje limit wniosków. Każde województwo – niezależnie od wielkości terytorium czy liczby kilometrów dróg – może złożyć trzy wnioski. Jednak z uwagi na ogrom potrzeb i szeroką, liczącą ponad 2700 km siatkę dróg, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował się ubiegać o wsparcie dla pięciu zadań, które znajdują się na liście inwestycji ujętych w Planie Transportowym dla Województwa.

Plan Transportowy definiuje wszystkie potrzeby na drogach wojewódzkich w perspektywie 10 lat, których realizacja kosztowałaby szacunkowo 7,7 miliarda zł – mówi Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Mimo ogromnej pomocy z Unii Europejskiej i realizacji wielu inwestycji, nie jesteśmy w stanie sprostać tym potrzebom, musimy wybierać najpilniejsze. Dlatego chętnie korzystamy z wszelkich możliwych pomocy i programów. Takiej szansy upatrujemy również w „obwodnicowym” naborze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wnioskujemy o dofinansowanie dla najbardziej newralgicznych, pilnych i zaawansowanych w przygotowaniu projektów – dodaje Wicemarszałek.

Wszystkie te projekty są bowiem w trakcie procedur przygotowujących do realizacji inwestycji. Najbardziej zaawansowane jest przygotowanie budowy obwodnicy Rogoźna, dla której do końca roku ma powstać dokumentacja projektowa (projekt budowlany). Po jej uzyskaniu będzie można ogłosić przetarg na realizację.

Trzy główne wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczą budowy:

  • obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241, długość: 7,1 km, wartość szacunkowa: 97,4 mln zł, trwa opracowywanie projektu budowlanego, który ma być gotowy w listopadzie 2021 r.
  • budowy obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308, długość: 4,3 km, wartość szacunkowa: 60,7 mln zł, trwa opracowywanie projektu koncepcyjnego, który ma być gotowy w czerwcu 2021 r.
  • budowy obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich 184 i 187, długość: 10,2 km, wartość szacunkowa: 99,2 mln zł, trwa opracowywanie projektu koncepcyjnego, który ma być gotowy we wrześniu 2021 r.

Dwa wnioski dodatkowe dotyczą budowy:

  • obwodnicy Łobżenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242, długość: 2,1 km, wartość szacunkowa: 36,4 mln zł, trwa opracowywanie projektu budowlanego, który ma być gotowy w grudniu 2021 r.
  • obwodnicy Trzcianki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178, długość: 7,5 km, wartość szacunkowa: 97,2 mln zł, trwa opracowywanie projektu koncepcyjnego, który ma być gotowy w listopadzie 2022 r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?