ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

2 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisano umowę na budowę mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku. Podpisy w towarzystwie Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego złożyli Piotr Subczak Pełnomocnik firmy Skanska S.A. oraz  Paweł Katarzyński Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

W ramach inwestycji powstaną: nowy pięcioprzęsłowy most o najwyższej klasie nośności „A” (obciążenia taborem samochodowym 50 ton), jezdnia o długości blisko 800 metrów, dwa ciągi pieszo-rowerowe, kanalizacja deszczowa. Zakres robót zakłada również przebudowę sieci telekomunikacyjnych oraz sieci gazowej. Budowa nowego mostu ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków ruchu i dalszego rozwoju aglomeracji poznańskiej. Obiekt poprawi zarówno komfort jazdy, jak i bezpieczeństwo. Stara przeprawa zostanie wyburzona po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu.

Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podkreślił, że oczekiwania związane z tą inwestycją są rzeczywiście duże, ponieważ to ważna trasa, w pobliżu Poznania, o dużym natężeniu ruchu. – To bardzo ważny most, to i pieniądze są duże. Cieszę się, że jestem świadkiem podpisania tej umowy – dodał.

– Budowa nowej przeprawy na Warcie w Rogalinku była społecznie oczekiwana. Szczególnie dla mieszkańców Mosiny i Puszczykowa to ważna inwestycja, która bez wątpienia podniesie konkurencyjność regionu, da potencjał do dalszego rozwoju, wzmocni układ lokalnej sieci drogowej, co zaskutkuje szybkim i bezpiecznym połączeniem. Rozwój sieci drogowej powinien być wynikiem myślenia strategicznego, długofalowego. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego charakteryzują się właśnie takim myśleniem. Mamy nadzieję, że most w Rogalinku będzie pierwszym, ważnym elementem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w gminach Kórnik, Puszczykowo i Mosina – mówi Paweł Katarzyński Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

  • Wartość kontraktu: 63,2 mln złotych
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: blisko 52 mln złotych
  • Zakończenie robót budowlanych: 850 dni od daty podpisania umowy tj. 30.10.2022 r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?