ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

28 lutego ogłosiliśmy postępowanie przetargowe dla budowy obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241.

Wyczekiwana obwodnica będzie miała długość 7,1 km. Przebiegać będzie ona po północnej stronie miasta i połączy drogę krajową nr 11 w Gościejewie z drogą wojewódzką 241 w Marlewie.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę:

 • nowej drogi o długości 7,1 km,
 • wiaduktu nad linią kolejową Poznań-Piła,
 • mostu nad rzeką Wełną,
 • przepustów w ciągu rzeki Rudki, Strugi Sokołowskiej oraz innych cieków,
 • kanalizacji deszczowej w obrębie wiaduktu oraz w rejonie rzeki Rudki,
 • 2 rond umożliwiających włączenie inwestycji w obecny układ drogowy,
 • oświetlenia rond,
 • ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych oraz przebudowę istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • dróg dojazdowych do terenów przyległych.

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi G,
 • kategoria ruchu – KR5,
 • szerokość jezdni 2 × 3,5 m,
 • 2 pasy ruchu,
 • obiekty inżynierskie: klasa obciążeń A.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?