ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Rowerowy piknik rodzinny

Uśmiechy, zabawa, integracja, radość, satysfakcja. To było udane spotkanie! Dziękujemy za wspólny czas!

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zrealizował inwestycję na terenie gmin Buk i Stęszew o wartości blisko 44,5 mln złotych przy unijnym dofinansowaniu w granicach 33 mln złotych.  Zadanie objęło łącznie blisko 13- kilometrowy odcinek.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 – Gmina Buk

7 kwietnia 2021 roku podpisano umowę.

Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o.

Wartość zadania: 16,4 mln zł, w tym 12,1 mln zł udział UE.

Długość odcinka: 3,7 km.

Okres realizacji: 2021-2023.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306- Gmina Stęszew

18 maja 2021 roku podpisano umowę.

Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o.

Wartość zadania: 28,3 mln zł, w tym 20,5 mln zł udział UE

Długość odcinka: 8,6 km.

Okres realizacji: 2021-2023.

Zakres prac:

  • Wzmocnienie do 11,5 tony/oś i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni
  • budowę chodników i ścieżek rowerowych
  • przebudowę i budowę przepustów, rowów, poboczy i zjazdów
  • przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi
  • budowę odwodnienia i kanalizacji deszczowej
  • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. aktywnych znaków na wyspach
  • wykonanie oznakowania.
Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny
Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny
Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny
Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny
Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny
Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny
Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny
Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny
Rowerowy piknik rodzinny Rowerowy piknik rodzinny

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?